• Slide3
  • Slide2
  • Slide1

Het RODAG (Reizigers Overleg Drechtsteden Alblasserwaard Gorichem) komt op voor de belangen van de OV reiziger in de Drechtsteden, Alblasserwaard en Gorichem. Er zijn 35 reizigers overleggen verspreid over het land, elk reizigers overleg vertegenwoordigt z’n eigen regio(in ons geval Drechtsteden Alblasserwaard en Gorichem). In het RODAG nemen ervaringsexperts van verschillende consumenten en belangenorganisaties deel. We geven gevraagd en ongevraagd advies aan vervoerders en overheidsorganisaties die activiteiten ondernemen in de Drechtsteden, Alblasserwaard en Gorichem (inclusief Merwedelingelijn). Ons doel is om een realistisch(uitvoerbaar) advies te geven, waarbij niet alleen de reiziger geholpen is. Om goed advies te geven, hebben we ervaringsdeskundigen met verschillende velden van expertise. Hieronder kunt u meer lezen over onze expertise:

Vervoerskunde

vervoersplan RODAG

In het RODAG kunt u enkele ervaringsexperts vinden die zich wekelijks bezighouden/verdiepen met het vervoer in de regio. Daarnaast zijn er in het RODAG ook leden die lid zijn van Rover. Hierdoor kunnen we aan vervoerders en lokale/provinciale overheden een goed vervoerskundig advies afgeven. Naast alle expertise, wonen nagenoeg alle leden in de Drechtsteden, Alblasserwaard of Gorichem. Hierdoor is er heel veel lokale kennis die nagenoeg nergens anders te krijgen is.

Halte/station toegankelijkheid

halte en station toegangkelijkheid

Meerdere van onze leden zijn verbonden aan organisaties die op komt voor het belang van de oudere of gehandicapte. Hierdoor weten we als geen ander wat een reiziger met een lichamelijke of visuele handicap nodig heeft. Bus en treinhaltes worden door het RODAG regelmatig onderzocht/geïnspecteerd om te kijken of de haltes geschikt zijn voor de reiziger met een beperking. Naast de haltes wordt er gekeken of de voertuigen geschikt zijn voor de reizigers. Zo wordt er ondermeer gekeken of de voertuigen de zelfde instaphoogte als de halte/station heeft. Ook wordt er gekeken of het voertuig veilig genoeg is voor een gehandicapte.

Overig
Naast de twee belangrijke taken, doen we nog veel meer. Het RODAG geeft ook advies bij een PvE (Programma van Eisen), dit hebben we o.a. voor de lokale trein/bus concessie gedaan en voor de zoektocht naar de nieuwe vervoerder voor de waterbus. Ook geven we jaarlijks advies over het tarief plan. Vertegenwoordigers van het RODAG zijn vaak aanwezig op provinciale en landelijke vergaderingen om de kennis met andere partijen uit te wisselen.

Consument
We behartigen de belangen van de reiziger/consument bij de overheden en vervoerders. We zijn ondanks dat, geen klachtenplatform voor de consument. We vragen aan consumenten om de klacht naar de relevante partij te sturen. Vervoersklachten (bij vervoerder), bushaltes ( bij gemeente, provincie, rijkswaterstaat of waterschap) en treinstations (bij prorail). Deze bovengenoemde partijen hebben de directe verantwoordelijkheid en kunnen de consument het beste helpen. Mocht de consument er niet uit komen. Dan kan de hulp van de OV ombudsman ingeroepen worden.