• Slide3
  • Slide2
  • Slide1
dinsdag, 12 juni 2018 12:03

Advies over vervoerplan Qbuzz

Het reizigersoverleg RODAV heeft advies uitgebracht over het vervoerplan van Qbuzz. Zoals bekend neemt Qbuzz de concessie in december 2018 over van Arriva in het Drechtsteden en Alblasserwaard gebied. Het gebied Vijfheerenlanden zal vanaf januari 2019 onder de vervoerconcessie uitgegeven door de provincie Utrecht vallen.

Het reizigersoverleg is met name kritisch over de Bestelbuzz. Voor een deel worden reguliere buslijnen overgenomen door te bestellen vervoer. Omdat het voorstel voor de tarieven van dit vervoer op bestelling nog niet is ingediend, is niet duidelijk of het tarief voor deze Bestelbuzz overeenkomt met de reguliere tarieven voor het OV. Ook is het reizigersoverleg van mening dat reizigers na hun werktijd nog met regulier vervoer thuis moeten kunnen komen.

Het volledige advies is in te zien via onderstaande link:

advies vervoerplan Qbuzz 2019

Logo RODAV