• Slide3
  • Slide2
  • Slide1
woensdag, 17 mei 2017 08:26

Advies met betrekking tot het station Dordrecht

Het reizigersoverleg RO DAV is niet tevreden over de station van Dordrecht. In een brief aan het Drechtstedenbestuur heeft zij dit verwoord.

Drechtsteden bestuur

De heer drs. A.A.M. Brok

Postbus 619

3300 AP DORDRECHT

Rotterdam, 27 februari 2017.

betreft: Station Dordrecht als 0V knooppunt Drechtsteden.

Geachte heer Brok,

Het Reizigersoverleg Drechtsteden Alblasserwaard Vijfheerenlanden (RO DAV) heeft

kennis genomen van de plannen om de stationsomgeving een upgrade te geven om de

ruimtelijke kwaliteit te verbeteren. De stationsomgeving in Dordrecht biedt volop

gelegenheid om wonen, werken en reizen aantrekkelijker te maken. Het RO DAV ziet

graag dat het station Dordrecht en de stationsomgeving uitgroeit naar een goed

functioneel en efficiënt 0V knooppunt voor Drechtsteden en Albiasserwaard.

Als belangenbehartiger van reizigers in het openbaar vervoer wil het RO DAV haar

aandachtspunten naar voren brengen. Om te beginnen

zijn de perrons op het station

Dordrecht smal om goede afwikkeling van de stroom reizigers comfortabel te laten

verlopen. Ook hebben deze perrons niet de uitstraling van een modern spoorstation. Het

ziet er op z’n zachtst gezegd nogal gedateerd uit.

De op- en afgangen van het station en de tunnel tonen niet die uitstraling waardoor als

vanzelfsprekend de weg naar de perrons, door het station en de toegang en uitgang aan

beide zijden van het station wordt gevonden. In het bijzonder de aansluiting tussen de

MerwedeLingeLijn en de treinen van NS verdient bijzondere zorg gezien de krappe

aansluiting vanwege de dienstregelingen. Reizigers ondervinden daar dagelijks ongemak

van, waardoor zij gemakkelijk over zullen gaan naar andere vervoerswijzen als de auto

voor hun woon-werk verkeer. Er moet naar gestreefd worden om de looproute voor de

reizigers van de MerwedeLingeLijn naar de aansluitende NS treinen vv zo kort mogelijk te

houden.

Opvallend is de onvindbaarheid van de toegangspoortjes aan de centrumzijde van het

station. Ze zitten als het ware verstopt naast het stationsgebouw. Het stationsgebouw

zelf heeft zo te zien van buitenaf geen functie voor de reizigers en lijkt eerder een sta in

de weg. Hoewel er functies in het gebouw zijn die voor reizigers aantrekkelijk zijn, zitten

die min of meer verstopt in het gebouw. De wayfinding rond, door en in het station

Dord recht behoeft wel verbetering.

De parkzijde (zuidzijde) van het station is moeilijk vindbaar voor een reiziger. Alleen

iemand die het weet, zal de weg door het park en de wijk naar het station vinden. Ook

laat de sociale veiligheid van de weg naar het station en de toegang aan de zuidzijde

sterk te wensen over. De uitstraling is ronduit onaantrekkelijk. Daarbij heeft het

fietsparkeren aan die zijde sterke verbetering qua aantallen plaatsen nodig evenals de

fietsroutes vanuit de wijken naar het station.

Tot slot zien we graag een goede aansluiting tussen spoorstation en busstation

gewaarborgd ondersteund door goede looproute en bewegwijzering. Een voorbeeld dat

aandacht vraagt, is de huidige vormgeving van de oversteek van busstation naar

spoorstation die (te)veel vraagt van het reactievermogen van mensen vanwege het

twee-richtingen fietspad.

Kortom we vragen u om ambitieus te zijn in het verbeteren van het station Dordrecht en

haar stationsomgeving, zodat het station Dordrecht daadwerkelijk uitgroeit tot een DV

knooppunt van allure voor de Drechtsteden en Alblasserwaard.

Graag laten wij ons als RODAV uitnodigen voor een gesprek.

Met vriendelijke groet,

J Beumer

voorzitter RODAV

CC.

dhr. F. Vermeulen Gedeputeerde Mobiliteit provincie Zuid-Holland,

Drechtraad te Dordrecht,

College van Burgemeester en Wethouders Dordrecht en

Gemeenteraad Dordrecht.

Logo RODAV