• Slide3
  • Slide2
  • Slide1
donderdag, 17 oktober 2019 10:47

RODAV adviseert over toekomst busknooppunt Meerkerk

Op dit moment is er een onderzoek bezig over het busknooppunt Meerkerk. Het RODAG is een van de partijen die betrokken is bij het onderzoek.  In dit onderzoek is onze mening dat de huidige veiligheid situatie op busknooppunt Meerkerk niet mag verslechteren. Voor de toekomstige situatie adviseert het RODAG om een apart busstation bij het knooppunt Meerkerk te bouwen. Het RODAG is van mening dat dit de enige oplossing is om de veiligheid van de OV/bus reizigers te waarborgen. Naast de veiligheid van de reizigers vinden wij het ook belangrijk dat de toegankelijkheid voor minder validen in het toekomstig busknooppunt verbeterd wordt.

Het RODAG is in het verleden en heden erg betrokken geweest met de advisering van het knooppunt Meerkerk. We garanderen dat onze betrokkenheid ook in de toekomst in stand blijft en dat het belang van de OV/bus reiziger behartigt blijft