• Slide3
  • Slide2
  • Slide1
woensdag, 17 mei 2017 07:45

Haltes en stations zijn niet goed aangepast voor gehandicapten

De gehandicaptenplatforms hebben een schouw uitgevoerd op bushaltes en stations in de Alblasserwaard.
Aangepaste haltes voor gehandicapten zijn in de praktijk nog steeds niet of moeilijk te gebruiken. Zie bijvoorbeeeld de foto mbt halte waar het bushokje zorgt voor een te smalle loopruimte.

 

 

 

 

Zie hieronder het verslag

Verslag van controle diverse bushalten en MLL stations in de AV           Datum: 2 mei 2017

Deze controle is uitgevoerd door de gezamenlijke gehandicaptenplatforms in de AV.

Zij zijn de officiële belangenbehartigers gehandicaptenbeleid naar de zes gemeenten in deze streek.

De controle is uitgevoerd om te zien of ( aangepaste ) halten voldoen aan de toegankelijkheid en bruikbaarheid.

Gekeken is naar verschillende halten in Zederik, Giessenlanden, Hardinxveld-Giessendam en Sliedrecht.

De bevindingen zijn in onze ogen niet hoopgevend.

 

Verschillende halten zijn nog geheel niet aangepast en waar dit wel het geval is, is dit vaak maar gedeeltelijk en voldoen die halten niet aan de toegankelijkheid en bereikbaarheid.

Betreffende bushalten is geconstateerd dat de vrije ruimten op de halten niet voldoende zijn.

Abri’s staan soms maar 30 tot 60 cm vanaf de rijbaan zodat met rolstoelen, rollators en kinderwagens geen toegang is te verkrijgen tot de Abri

Vaak is ter hoogte van de bus uitstapplaats geen ruimte om veilig uit de bus te komen, men komt direct op een fietspad uit.

Blinden geleidelijnen stoppen aan het eind van de halten zodat verder gaan niet mogelijk is.

Vele halten hebben geen schuilmogelijkheid en kunnen daarom niet gebruikt worden door mensen met verschillende beperkingen waarbij kou en regen een grote invloed hebben op hun aandoeningen.

schevehalte

Voorbeeld van een halte met scheef oppervlak, lastig voor iemand met een rolstoel

Als de handreiking van het Provinciaal platform Mobiliteit voor toegankelijke bushalten gebruikt zou worden bij de realisering van nieuwe en het opwaarderen van oude halten dan zijn de halten in ieder geval bruikbaar voor mensen met verschillende beperkingen, bereiken van halten zal vaak een groot probleem blijven.

Ook het handboek voor toegankelijkheid en het boekwerk Beton goed op weg met ontwerp richtlijnen en dan specifiek Halteren op beton kunnen een grote bijdrage leveren aan het realiseren van goede halten.

Bevindingen betreffende de MLL.

Geleidelijnen lopen op diverse plaatsen niet aaneengesloten door, naar kaartautomaten, ter hoogte van bankjes, van parkeerplaats naar perron of op de spooroversteken zijn geheel geen lijnen zodat de persoon zich totaal niet kan oriënteren en dit gevaarlijke situaties kan geven.

De hoogte van de perrons is op verschillende plaatsen niet gelijk aan de ingang van de treinen.

ruimteperron

                Treinvloer en perron zijn niet op dezelfde hoogte.

Op Boven-Hardinxveld zijn de rails verzakt zodat de treinvloer 7 cm onder het perron uitkomt.

 

Op enkele plaatsen liggen perrons meer dan 5 cm lager dan de treinvloer.

Tevens is het nog steeds zo dat de ruimte tussen perron en uitschuifplanken zelfs meer dan 10 cm is zodat een rolstoeler en rollatorgebruiker hier vast komen te zitten.

Volgens ons kan dit opgelost worden door drukzenders te plaatsen.

Voor blinden liggen nog steeds geen goede witte kleine tegels aan de rand van het perron.

Er zitten geen noppen op zodat men dit niet voelt.

Tevens willen wij aandacht vragen voor het omroepen in treinen, laat hierbij de melding uitgaan bij stoppen aan welke kant uitgestapt kan worden, dit voorkomt oponthoud en verwarring.

Bijgevoegd enkele foto’s ter verduidelijking.

Namens AV gehandicaptenoverleg.

Goof van Rijswijk