• Slide3
  • Slide2
  • Slide1
dinsdag, 13 maart 2018 08:44

Jaarverslag reizigersoverleg RODAV 2017

Het reizigersoverleg RODAV maakt jaarlijks een verslag van zijn activiteiten.

Belangrijk in 2017 waren de adviezen die we hebben gegeven met betrekking tot het programma van eisen voor de nieuwe concessie in het Drechtsteden, Alblasserwaard, Vijfheerenlanden gebied. De nieuwe concessie zal eind 2018 zal ingaan met de nieuwe vervoerder QBuzz.
Helaas moesten we in 2017 ook constateren dat ons recht op advies niet altijd wordt gerespecteerd.

Onderstaand vind je de link naar onze activiteiten in 2017.

jaarverslag reizigersoverleg RODAV 2017

 

Logo RODAV